ความผิดปกติของโครงสร้างควอนตัม

Posted on April 22, 2020Comments Off on ความผิดปกติของโครงสร้างควอนตัม

ตรวจสอบสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพโดยการให้แสงและออกซิเจนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานคล้ายกับสภาพการใช้งานจริงเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการค้าจริงของอุปกรณ์ผลก็คือมันถูกระบุว่าไอโอดีนไอโอนิกบนพื้นผิวของของแข็งจุดควอนตัมถูกลบออกผ่านออกซิเดชันส่งผลให้เกิดการก่อตัวของชั้นออกไซด์

ชั้นออกไซด์นี้ส่งผลให้ความผิดปกติของโครงสร้างควอนตัมดอทซึ่งช่วยลดประสิทธิภาพของอุปกรณ์แกนด์หมายถึงไอออนหรือโมเลกุลที่ยึดติดกับอะตอมกลางของคอมเพล็กซ์คล้ายกับกิ่งก้าน ที่นี่โพแทสเซียมไอโอไดด์ซึ่งป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไอโอดีนถูกนำไปใช้บนพื้นผิวของของแข็งจุดควอนตัมเพื่อรับกระบวนการทดแทน เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์รักษาอัตราประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมากกว่า 80% ซึ่งเป็นอัตราประสิทธิภาพเริ่มต้นเป็นเวลา 300 ชั่วโมง ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สูงกว่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว